Navigatie menu

Torenlaan 11B‎
1402 AT Bussum
035 69 321 94
info@oefentherapie-bussum.nl

Parkinson

Parkinson

Parkinson is een neurologische aandoening die niet alleen het bewegen beïnvloed maar ook invloed heeft op de persoonlijkheid, psyche, nachtrust, enzovoort.

De ziekte van Parkinson wordt gekenmerkt door een veelheid aan verschijnselen die het leven flink kan beïnvloeden. Het is een veelvoorkomende aandoening die chronisch progressief verloopt. D.w.z. dat de ziekte niet genezen kan worden en de verschijnselen langzaam verergeren. Er zijn motorische-, neurologische-, sociale-, spraak- en geheugen verschijnselen mogelijk. Medicijnen kunnen het leven van iemand met Parkinson aanzienlijk verbeteren.

Er wordt gewerkt volgens de richtlijn Parkinson voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Paulien Stap-Pennock is in onze praktijk de deskundige therapeut voor deze aandoening.
Zij hanteert zowel de kennis uit de richtlijn Parkinson als de behandelmethode MNRI-reflexintegratie. Dit is een ijzersterke combinatie van de praktische oefentherapeutische werkwijze én de senso-motorisch en neurologische behandelmethode van de MNRI.
Met oefentherapie leert u uw manier van bewegen zó te veranderen dat bewegen weer wat makkelijker wordt, bovendien wordt bekeken of spierkracht, souplesse en het uitvoeren van alle dagelijkse bewegingen wellicht eenvoudiger en makkelijker gemaakt kunnen worden. U wordt begeleid in het proces naar bewegen met meer gemak en het verlichten en zo mogelijk oplossen van problemen op het gebied van bewegen, ademen, lopen en het verrichten van alle dagelijkse handelingen.
Met MNRI-reflexintegratie wordt gewerkt met specifieke oefeningen die de verbinding tussen lichaam en brein activeren. Hierdoor kunnen veel mensen met neurologische aandoeningen zich weer makkelijker bewegen, beter spreken, ontspannen en functioneren.

De aanpak is multidisciplinair. D.w.z. dat indien nodig er naast de behandeling middels oefentherapie, indien nodig samengewerkt wordt met andere disciplines en met de verwijzend arts of specialist.