Navigatie menu

Torenlaan 11B‎
1402 AT Bussum
035 69 321 94
info@oefentherapie-bussum.nl

Parkinson

Parkinson

Parkinson is een aandoening die niet alleen het bewegen beïnvloed maar ook invloed heeft op de persoonlijkheid, psyche, nachtrust, enzovoort.

De ziekte van Parkinson wordt gekenmerkt door een veelheid aan verschijnselen die het leven flink kan beinvloeden. Het is een veelvoorkomende aandoening die chronisch progressief verloopt. D.w.z. dat de ziekte niet genezen kan worden en de verschijnselen langzaam verergeren. Er zijn motorische-, neurologische-, sociale-, spraak- en geheugen verschijnselen mogelijk. Medicijnen kunnen het leven van iemand met Parkinson aanzienlijk verbeteren.

Wij werken volgens de richtlijn Parkonson voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Paulien Stap-Pennock is in onze praktijk de deskundige therapeut voor deze aandoening. Met oefentherapie leert u uw manier van bewegen zó te veranderen dat bewegen weer wat makkelijker wordt, bovendien wordt bekeken of spierkracht, souplesse en het uitvoeren van alle dagelijkse bewegingen wellicht eenvoudiger en makkelijker gemaakt kunnen worden. U wordt begeleid in het proces naar bewegen met meer gemak en het verlichten en zo mogelijk oplossen van problemen op het gebied van bewegen, ademen, lopen en het verrichten van alle dagelijkse handelingen.

De aanpak is mulidisciplinair. D.w.z. dat indien nodig er naast de behandeling middels oefentherapie, indien nodig samengewerkt wordt met andere disciplines en met de verwijzend arts of specialist. Onlangs is er een proefschrift verschenen omtrent overmatige speekselvloed.